TY SYČÁCI - Eldorado

CD

349,00 Kč

Ty Syčáci ‎– Eldorado
Label: Indies Happy Trails ‎– MAM689-2
Format: CD, Album
Country: Czech Republic
Released: 2013
Style: Rock, Folk, World, & Country

1 Mr. T. 3:46
2 Myko Logo 2:11
3 Kaktus 1:46
4 Lama: Pfff 1:55
5 Laguna 2:11
6 Orcano 3:28
7 G NN G 1:39
8 Poppy Shake 1:24
9 Kangaroo Jump 2:29
10 Chrono Numero 2:01
11 Adax 1:38
12 Hatšepsovet Mauk 1:26
13 Tumba 3:42
14 Maestoso 2:39
15 Birgit 1:55
16 Loch Ness Questions 2:33
17 Dinosong 1:06
18 Chameleo Million 1:52
19 Vasa 2:38
20 Tomcat Tom 3:28
21 Tomato 3:59
22 Czech It! 4:30

Copyright (c) – Indies Happy Trails Records
Around the world in a song cycle

Released in Digipak.

........................................

www.magazinuni.cz:

TESAŘ MILAN (RADIO PROGLAS)10/2013
Je příjemné vědět, s jakou zodpověd­ností a s jakým zápalem tvůrce pomá­hal na svět svému dílu. Petr Váša v roz­hovoru v zářijovém čísle UNI líčil: "Na půl roku jsem si sedl k etymologické­mu slovníku, definoval jsem si význa­mové okruhy, které mě zajímaly, a vy­pisoval jsem si slova latinského nebo řeckého původu." Vzniklo koncepční album Eldorado s anglickým podtitu­lem Around the world in a song cycle, nazpívané v translatině, jazyce slože­ném z obecně srozumitelných slovních základů v různých jazycích, z vědec­kých názvů rostlin a živočichů, histo­rických epoch nebo citoslovcí.
Doporučuji poslouchat Eldorado minimálně třikrát. První pokus je na pouhé otestování. Zjistíte, co všech­no je dovoleno (ano, úplně všechno), pobavíte se při názvech dinosaurů, zo­pakujete si latinská jména velkých ko­ček a připomenete si jednu egyptskou královnu. Napodruhé si album můžete vychutnat jako ucelený příběh. Autor vám v bookletu napovídá, že začnete doma, ve střední Evropě, pak se pře­sunete do světa a na závěr se opět vrá­títe domů, obohaceni o exotické tvo­ry a rostliny. Teprve teď si uvědomíte souvislost mezi písněmi Loch Ness Questions a Dinosong, mezi "příbě­hy" o královnách Hatšepsovet a Birgit nebo mezi texty o leguánovi a chame­leonovi. A až si Vášovy hrátky s jazy­kem jaksepatří užijete, dejte si Eldo­rado potřetí a tentokrát se soustřeďte na hudební složku a aranže. Antilo­pa Adax skáče v hiphopovém rytmu, píseň Chameleo Million je vystavěná jako malá symfonie, Orcano je možná první píseň Petra Váši ve stylu coun­try. A Tomato je opravdový hit, který by – vím, že je to utopie – mohla ně­jaká osvícená komerční stanice zařadit alespoň do nočního vysílání.
Eldorado má svou koncepcí blíže k syčáckým "operám" (SSSS, Lišák je lišák) než k řadovým albům jako Máj v dubnu nebo Krása. O to pochopitel­nější je výrazná účast hostů, v tomto případě především zpěvaček Jennifer DeFelice (pamatujete si ji z někdejších Sleďů, živých sleďů?) a Jany Šteflíč­kové. Naopak pouze symbolickou roli (v jediné písni) zbylí Syčáci přiděli­li svému bubeníkovi Aleši Pilgrovi. Rytmickou složku tentokrát obstaral především Petr Zavadil, aranže jsou z větší části dílem Petra Zavadila a To­máše Fröhlicha a kytaru a basu ve vět­šině skladeb nahradily samply (mimo­chodem i banjo je na albu zastoupeno častěji než kytara!). Petr Váša se kro­mě hudby, textů a přednesu na albu realizoval i jako autor výtvarné slož­ky. I díky tomu je dílo dotažené do po­sledního detailu, a to včetně dobrého zvuku a vtipných glos v bookletu. Nej­více mě pobavila informace, že "dino­sauří hlas v pozadí Dinosongu je zpo­malený zpěv drozda".
Petr Váša na Eldoradu zúročil téma, které jej fascinovalo od dětství a s nímž seriózně pracoval v 90. le­tech se svými studenty na JAMU. Zá­leží na každém posluchači, jak k dílu přistoupí. Lze je považovat za pou­hý žertík fyzického básníka. Nebo lze při čtvrtém, pátém a šestém poslechu objevovat další finesy v jednotlivých skladbách. Případně se po desátém poslechu můžete sami na půl roku za­vřít do studovny a oddat se srovnáva­cí jazykovědě a etymologii. Eldorado je skvělá pomůcka pro odreagování a ještě skvělejší analytický materiál. A i když album – kromě ptáka drozda – neobsahuje žádné slovo v češtině, v úplném závěru se skrývá informace pro obyvatele dalekých planet o tom, jak český jazyk funguje. "Check the Czech like this." Užijte si to.

........................................................

www.indies.eu:

Jestliže předchozí syčácké album Krása (2010) přinášelo rockové písně pouze okořeněné Vášovým charakteristickým přednesem, na novince s názvem Eldorado ustupuje rockový prvek a jakákoli písňová pravidelnost a předvídatelnost do pozadí. Ty Syčáci se zde vracejí ke své původní tříčlenné akustické sestavě – Petr Váša (hlas), Tomáš Fröhlich (hlas, basa) a Petr Zavadil (hlas, kytary, banjo, moog, ukulele, rytmika). Čtvrtý člen, bubeník Aleš Pilgr, si tentokrát zahrál pouze v jedné skladbě, naopak výraznou roli hrají hosté, především zpěvačky Jana Šteflíčková (pražská písničkářka a herečka divadla Ypsilon) a Jennifer Helia DeFelice (někdejší členka brněnské skupiny Sledě, živé sledě). Stylově má album blízko k voice bandům Vášovy někdejší kapely Ošklid, k dadaistickým pasážím ze syčáckých oper nebo k sólovým číslům fyzického básnictví, zachyceným například na kompilaci Manifesto. Tematicky se celé album točí kolem exotických cest, roztodivných zvířat a rostlin, ale také mluvících hub, egyptských královen, vychloubačných kocourů nebo přátelských mořských tvorů. A je lhostejné, zda použitému jazyku budeme říkat translatina, basic English nebo třeba syčácké esperanto. Důležité je, že Eldorado nabízí písně srozumitelné na celém světě. "Hrej, hrej si, mluv a zpívej. Mysli na svatého Františka. A nezapomeň na kamarády, ty tuláku, trampe, indiáne, alternativní slavíku, ať je vás víc, hlav i rozumů, globalistů, mentálních, experimentálních!" vyzývá Váša svého posluchače, kterého zve na originální cestu v písních kolem světa.

Na albu nebyla použita žádná česká slova (s výjimkou jednoho nebo dvou), hlásá anglický titulek na obalu. I ke svému názvu tentokrát kapela uvedla přepis výslovnosti: [ti sitcha:tsi].l