Katelyn Bouska – Complete Piano Works of Miloslav Ištvan

CD

239,00 Kč

Katelyn Bouska – Complete Piano Works of Miloslav Ištvan

Label: Český Rozhlas – CR1031-2

Format: CD, Mini, Shape, CD-ROM, Album

Country: Czech Republic

Released: Jun 15, 2019

Genre: Classical


1 I. Sonata for Piano - Poco allegro con anima 5:33

2 I. Sonata for Piano - Largo 4:10

3 I. Sonata for Piano - Allegro con molto 4:18

4 Impromptus - Con calore 2:54

5 Impromptus - Scherzando 1:11

6 Impromptus - Addolorato 2:26

7 Impromptus - Con fuoco 1:44

8 Impromptus - Melancolico 2:23

9 II. Sonata for Piano - Allegro assai 5:07

10 II. Sonata for Piano - Larghetto 5:40

11 II. Sonata for Piano - Con fuoco 5:59

12 Odyssey of Child from LIdice 6:12

13 III. Sonata for Piano 9:33


Informace o albu:

Československo se vynořilo z destruktivního zmatku II. Světové války v politickém chaosu, z něhož vzešli vítězně komunisté. Jejich vize budování lepších zítřků a antifašistická rétorika nadchly velkou část tehdejší společnosti. Ištvan byl v té době silně inspirován folklorem své země, přičemž silný vliv na jeho tvůrčí růst mělo také studium partitur a poslech prací Janáčka, Bartóka a Prokofjeva. V průběhu 50. let se Ištvan ponořil pod povrch mladického nadšení a začal experimentovat s vlastním hudebním jazykem. Později, v 60. letech skladatel zformuloval tyto inovace do jedinečného teoretického systému "Metoda montáže izolovaných prvků v hudbě", čímž prohloubil rozpor mezi vlastním stylem a oficiálními požadavky "socialistického realismu". Po sovětské invazi do Československa v roce 1968 zažíval Miloslav Ištvan silnou deziluzi, která se ještě prohloubila ve schizofrenním období normalizace. Byla to paradoxně autorova částečná společenská izolace, která mu umožnila udržet uměleckou a osobní integritu. Neporušená integrita, kreativní mysl, instinkt jasného hudebního projevu a talent pro dramatickou bezprostřednost…to jsou kvality, které až do dnešních dnů rezonují v Ištvanově tvorbě a udržují tak její potenciál a přitažlivost stále živou.