Cimbálová muzika DANAJ - Desatero

CD

299,00 Kč

Cimbálová Muzika Danaj – Desatero

Label: Indies Happy Trails – MAM757-2

Format: CD, Album

Country: Czech Republic

Released: 2018

Style: Folk/Folklor


1 Kdo Chce K Bohu Přijíti 3:16

2 Jeden Je Bůh 3:05

3 Ach, Bože Rozbože 1:50

4 Aničko, Poď Do Kostela 2:59

5 Bola Jedna Devečka 2:51

6 Měl Tatínek, Měl Tři Céry 4:26

7 Za Pivovarem 3:35

8 Bodaj Ťa, Šohajko; Seděla Na Vŕšku 3:06

9 Hej, Zajali, Zajali 4:36

10 Čože Je To Za Prekrásne Vtáča 3:48

11 Hluboký Járečku 1:47

12 Dyž Jsem Já Šel Přes Hory 5:05

13 Hory Hučá 3:16

14 Na Košatej Jedli 4:02

15 Král Věčný Nás Požehnej 2:47

Bonus

16 I. V Jednoho Boha Věřítí Budeš. 2:04

17 II. Nevezmeš Jména Božího Nadarmo. 1:52

18 III. Pomni, Abys Den Sváteční Světil. 2:21

19 IV. Cti Otce Svého I Matku Svou, Abys Dlouho Živ Byl A Dobře Ti Bylo Na Zemi. 2:26

20 V. Nezabiješ. 2:15

21 VI. Nesesmilníš. 1:53

22 VII. Nepokradneš. 2:19

23 VIII. Nepromluvíš Křivého Svědectví Proti Blížnému Svému. 1:50

24 IX. Nepožádáš Manželky Blížného Svého. 2:03

25 X. Aníž Požádáš Statku Jeho. 2:23


Informace o albu

DESATERO tvoří už tisíce let základní pravidla člověčenství. Dvě kamenné desky, které Bůh na hoře Sinaj předal Mojžíšovi. První deska obsahuje přikázání o vztahu člověka k Bohu, druhá deska mluví o vztahu k lidem. Už Mojžíš ty desky ve hněvu rozbil, Hospodin je ale zase obnovil. Tato událost se v dějinách lidstva stále opakuje. Pro generaci našich rodičů, nás i našich dětí jsou tato pravidla zastaralá, nemoderní, obtěžující. I my se zas a znova pokoušíme Boží Desatero rozbít; Stvořitel nám je zas a znova v podobě svědomí vrývá do našich srdcí.

V dnešním bezpáteřním a do jisté míry morálně pokřiveném světě si opět začínáme uvědomovat, že bytí podle určitého řádu je tisíciletími prověřeným modelem, ke kterému se lidstvo dříve nebo později vrátí. Zásady většiny náboženství mluví stejnou a srozumitelnou řečí. Jejich pilířem je spokojená rodina a mezi základní mravní principy patří úcta k druhým. Víra představuje jistotu, že naše kroky kdosi směřuje, naději, že krátkým pozemským bytím naše existence nekončí a přesvědčení, že život podle desatera, s hudbou kolem sebe navíc je to nejlepší, co nám "ten nahoře" mohl dát.