Antonín Dvořák: Písně - Cypřiše, Písně večerní, Cigánské melodie - Pavol Breslik, Robert Pechanec

CD

359,00 Kč

Nosič: CD

Datum vydání: 21. 4. 2017

(P) 2017 SUPRAPHON a.s., Katalogové číslo: SU 4215-2

hudba: Antonín Dvořák

tenor: Pavol Breslik, klavír: Robert Pechanec

Pavol Breslik, Robert Pechanec


Antonín Dvořák – Cypřiše, (B. 11)

1. Vy, vroucí písně, pějte 02:41

2. V té sladké moci očí tvých 02:28

3. V tak mnohém srdci mrtvo 01:52

4. Ó, duše drahá, jedinká 01:30

5. Ó, byl to krásný, zlatý sen 03:13

6. Já vím, že v sladké naději 01:58

7. Ó, sladká růže spanilá 01:46

8. Ó, naší lásce nekvete to vytoužené štěstí 02:45

9. Kol domu se teď potácím 01:33

10. Mě často týrá pochyba 01:43

11. Mé srdce často v bolesti 01:37

12. Zde hledím na ten drahý list 01:30

13. Na horách ticho a v údolí ticho 01:41

14. Zde v lese u potoka 03:12

15. Mou celou duší zádumně bolestné dchnutí 01:50

16. Tam stojí stará skála 02:17

17. Nad krajem vévodí lehký spánek 02:14

18. Ty se ptáš, proč moje zpěvy 03:39

Antonín Dvořák – Písně večerní, op. 31 (B. 61)

19. Když jsem se díval do nebe 01:53

20. Vy malí, drobní ptáčkové 01:50

21. Jsem jako lípa košatá 02:03

22. Vy všichni, kdo jste stísněni 03:51

23. Ten ptáček, ten se nazpívá 02:27

Antonín Dvořák – Cigánské melodie, op. 55 (B. 104)

24. Má píseň zas mi láskou zní. Moderato 02:37

25. Aj! Kterak trojhranec můj přerozkošně zvoní. Allegro 01:06

26. A les je tichý kolem kol. Moderato 03:07

27. Když mne stará matka zpívat učívala. Andante con moto 02:17

28. Struna naladěna, hochu toč se v kole. Allegretto 01:05

29. Široké rukávy. Poco allegro 01:18

30. Dejte klec jestřábu. Allegro 01:54


Informace o albu

Pavol Bršlík (anglicky Pavol Breslik) - tenor, Robert Pechanec - klavír

"Myslete si zamilovaného mladíka - toť jejich obsah!" Tak sám Antonín Dvořák charakterizoval Cypřiše, jež zkomponoval jako 23letý v opojení milostným citem k mladičké herečce Josefině Čermákové, která se měla jednou stát jeho švagrovou. Jakkoli jde o dílo rané a v lecčems nedokonalé, autor se k němu opakovaně vracel a posloužilo mnohokrát jako zdroj motivického materiálu pro jeho zralé opusy. Neméně roztoužené verše Vítězslava Hálka si (již zralejší) Dvořák vybral pro své Večerní písně. Láska prozařuje i verše Adolfa Heyduka, jež se staly předlohou Cigánských melodií; vedle lásky milostné tu však silně proznívá i láska k hudbě, k přírodě i volání po svobodě a volnosti. Píseň Když mne stará matka si zamilovala manželka slavného virtuosa Josepha Joachima a posléze se stala jedním z Dvořákových světových "hitů". Pavol Bršlík, hvězdný tenor světových operních scén a koncertních sálů (MET, Covent Garden, Salcburk, Zurich, Vídeň, Paříž, Berlín...), se kromě opery cíleně věnuje právě písním. Po Schubertově Spanilé mlynářce si zamiloval Dvořáka a společně s bezchybně doprovázejícím Robertem Pechancem vtiskl veškerou svou vášeň do předkládané nahrávky.

Pavol Bršlík rozeznívá všechny odstíny lásky Dvořákových písní...